Fréttir

0426052-Aldaminni

Kostnaðaráætlun Fossvogsbrúar

Reykjavíkurborg, Kópavogsbær og Vegagerðin stóðu fyrir hönnunarsamkeppni á Fossvogsbrú árið 2021 þar sem staðsetningin er einstök. Mikill vilji var til þess að þar risi mannvirki sem fegri umhverfið um leið og það þjónar íbúum sem lykilsamgöngumannvirki. Vonir standa til þess að brúin verði áberandi kennileiti á höfuðborgarsvæðinu.

 

Mat dómnefndar í seinna þrepi fólst í að meta tillögur út frá ásýnd, umhverfi, tæknilegri útfærslu og áætlunum, þar með talið kostnaðarmati. Í dómnefnd sátu fulltrúar Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar, Vegagerðarinnar og Félags íslenskra landslagsarkitekta. Sigurtillagan ber nafnið Alda. Upphafleg kostnaðaráætlun var rúmir 5 milljarðar að núvirði, og var sú upphæð án óvissu um kostnaðarbreytingar á hönnunartíma. Verkefnið var þá á algjörum frumstigum hönnunar með allt að 100% óvissu um kostnað, semsagt 5-10 milljarðar að núvirði.

 

Verkefnið er nú á síðasta hönnunarstigi áður en farið verður í framkvæmdir. Kostnaðaráætlun í dag á sambærilegu umfangi framkvæmda og í sigurtillögunni er metin á 8,3 milljarð króna. Sigurtillagan er stálbrú og hefur stálverð hækkað um 50% á heimsvísu á undanförnum árum. Þessa miklu hækkun má rekja til viðvarandi stríðsátaka í Úkraínu. Til viðbótar hefur útfærsla landfyllinga breyst og stækkað vegna öryggiskrafna Reykjavíkurflugvallar. Vegna nálægðar við Reykjavíkurflugvöll eru öryggiskröfur á framkvæmdatíma auknar.

 

Alda er að mörgu leyti einstakt mannvirki, m.a. er brúin breiðari en hefðbundin brú. Þannig er hún um 17 metra breið þar sem hún er breiðust, samanborið við t.d. Þorskafjarðarbrú sem um 10 metrar á breidd. Kröfur um aðskilnað göngu- og hjólastíga og viðbót Borgarlínunnar við mannvirkið útskýra þessa breidd. Áætlaður verktakakostnaður á fermetra Fossvogsbrúar er um 1,4 milljónir króna. Sérstakar kröfur eru gerðar til Fossvogsbrúar vegna staðsetningar hennar og er áætlað að þær kosti 0,2 milljónir krónur á fermetra. Til samanburðar má benda á að verktakakostnaður við brú yfir Þorskafjörð, sem nýlega var tekin í notkun, var 0,9 milljónir króna á fermetra. Ekki er unnt að beita sömu byggingaaðferð við Fossvogsbrú vegna aðstæðna í brúarstæði.

 

Þróun verkefnis Fossvogsbrúar er að mörgu leyti óvenjulegt. Þátttakendur í samkeppninni gátu hvorki stuðst við jarðfræðirannsóknir né leitað upplýsinga hjá hagaðilum við gerð kostnaðarmats vegna nafnleyndar á samkeppnistíma. Framangreint kann að skýra að einhverju leyti þann misskilning sem gætt hefur í fréttaflutningi af framvindu verkefnisins.