Fréttir

0426052-Aldaminni

Borgarlínan mun hafa margvísleg jákvæð áhrif

Aukin notkun á almenningssamgöngum og virkum ferðamáta, sem gera má ráð fyrir með tilkomu Borgarlínunnar, hefur jákvæð áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu og fækkar ótímabærum dauðsföllum. Þá er líklegt að Borgarlínan bæti aðgengi að ýmsum áfangastöðum og þjónustu og auki félagslega samheldni og jöfnuð. Góðar og aðgengilegar almenningssamgöngur geta komið í veg fyrir einangrun og útilokun ákveðinna hópa og með Borgarlínunni gefst því tækifæri til að auka inngildingu (e. inclusion). Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýju lýðheilsumati á fyrstu lotu Borgarlínunnar í Reykjavík.

Í samstarfi við Reykjavíkurborg var ákveðið að framkvæma fyrsta framsýna lýðheilsumatið á Íslandi. Verkefnið var styrkt af Lýðheilsusjóði. Markmiðið með lýðheilsumatinu var að kanna hvernig innviðir Borgarlínu og nýtt leiðanet almenningssamgangna gætu hámarkað jákvæð áhrif á lýðheilsu og lágmarkað neikvæð áhrif. Var það gert með því að kanna hvernig Borgarlínan mun nýtast hinum almenna fullorðna íbúa í Reykjavík og hvernig hún nýtist íbúum sem eru annað hvort háðir núverandi samgöngum eða geta ekki nýtt þær, meðal annars börn og ungmenni, fatlað fólk, eldri borgarar og íbúar af erlendum uppruna. Þá var skoðað hvernig Borgarlínan mun nýtast þeim sem starfa við og sækja þjónustu Landspítala við Hringbraut, Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík.

 

Hugað að aðgengi og upplýsingagjöf
Til þess að fólk nýti sér Borgarlínuna þarf hún að vera aðgengileg og í lok lýðheilsumatsins eru helstu niðurstöður þess settar fram í formi ráðlegginga til þeirra sem koma að hönnun, framkvæmd og rekstri Borgarlínunnar. Snúa þær meðal annars að aðstæðum á borgarlandi, á Borgarlínustöðvum og í vögnunum sjálfum. Meðal annars er mælt með því að huga að aðgengi að og frá Borgarlínustöðvum, hafa bekki og góða lýsingu og að hafa göngu- og hjólastíga aðgengilega allt árið. Þá þurfi að huga að upplýsingagjöf, bæði á framkvæmdatíma og svo á stöðvunum. Minnt er á mikilvægi fjölbreyttra greiðsluleiða og að aðgengi í borgarlínuvögnum þurfi að taka mið af þörfum mismunandi hópa, til að mynda með þrepalausu aðgengi og nægu rými fyrir fjölbreytt farartæki, líkt og hjólastóla, hjól og barnavagna.

 

Bættar samgöngur og lífsgæði
Styrkur lýðheilsumatsins liggur ekki aðeins í niðurstöðunum heldur einnig í því samtali og samstarfi sem átti sér stað en í greiningarvinnunni var safnað saman sérfræðingum úr ólíkum áttum, til dæmis í samgöngum, hönnun og skipulagi, lýðheilsu, félagsvísindum og jafnréttismálum. Þá var rætt við fulltrúa ýmissa hagaðila, meðal annars minnihlutahópa og stuðst við þeirra upplifun og ábendingar í ráðleggingunum. Þekkingin sem til varð og var miðlað á milli er mikilvæg afurð lýðheilsumatsins.

Við uppbyggingu borga er mikilvægt að huga að lýðheilsu og vellíðan þeirra sem búa við breytingarnar. Niðurstöður lýðheilsumats á fyrstu lotu Borgarlínu í Reykjavík endurspegla mikilvægi þess að hún sé fyrst og fremst hugsuð fyrir fólk, til að bæta samgöngumöguleika ásamt því að auka jöfnuð og sjálfstæði, lýðheilsu og almenn lífsgæði á höfuðborgarsvæðinu, á tímum áskorana vegna hamfarahlýnunar.

 

Lýðheilsumat fyrstu lota Borgarlínunnar.